Home

De schone schijn

Inhoud

Gouden masker

Er zijn zoveel goede dingen in de wereld zeggen de mensen, maar dat is de ene kant van de medaille die niet zonder de andere kant kan bestaan. Tegenover alle verworvenheden staat verwording en onlosmakelijk zijn ze verbonden. Achter de mooie façade van de welvaartsstaat gaat een wereld van ellende schuil. Dat is de tol die de mensheid betaalt voor zijn kortzichtigheid.
In deze gespleten wereld bestaat geen goed zonder kwaad, geen voor zonder tegen, geen verworvenheden zonder verwording, geen rijkdom zonder armoe, geen God zonder duivel, geen toekomst zonder verleden. Als je je wilt ontdoen van het kwaad, het tegen, de verwording, de armoe, de duivel en het verleden, moet je je ook ontdoen van het zogenaamde goed, het voor, de verworvenheden, de rijkdom, je God en je toekomst.Hoe Terug naar de Natuur gebruiken