Home

De toestand in de wereld

Inhoud


Tropisch woud

Overal ruzies, haat, onvrede, eenzaamheid, depressie, angst, verdriet en pijn, onzekerheid, wanhoop, agressie, zorgen en problemen, bloed, zweet en tranen. Volle ziekenhuizen en gevangenissen, alcoholisten en drugsverslaafden, burgeroorlogen, martelingen, 500 miljard dollar voor bewapening, in 2000 jaar 5000 oorlogen. 600 miljoen hongerenden, miljoenen vluchtelingen, verkeersslachtoffers, epidemieën van kanker, hart- en vaatziekten en geslachtsziekten. Moord en doodslag, abortus, zelfmoord,echtscheidingen, werkeloosheid, gehandicapten, milieuvernietiging. En toch zeggen mensen dat ze het zo goed hebben. Dat vereist veel zelfbedrog en het vervelende van zelfbedrog is dat je de bedrieger altijd bij je draagt.


Geen mens heeft het recht om te bepalen hoe een ander mens moet leven. Kinderen zijn ook mensen!De schone schijn