Home

Een mooi sprookje

Inhoud

Boom

eindigt met de woorden: en zij leefden nog lang en gelukkig. Maar voor het zover is heeft de hoofdpersoon moeilijke opdrachten moeten vervullen, machtige tegenstanders moeten verslaan, reuzen en zevenkoppige draken op zijn weg gevonden en vele gevaren doorstaan. Zo is iedereen de hoofdpersoon in zijn eigen leven en de opdrachten die hij moet vervullen om de schat te vinden levert het leven zelf. De reuzen en draken zijn je meningen, je gewoonten, je vanzelfsprekendheden, je eigenwijsheid, je belangen, tradities, overtuigingen en schijnzekerheden.
En ze bieden hardnekkig weerstand en lijken onoverwinnelijk, maar het is mogelijk. Als je ze verslagen hebt zie je ze nooit meer terug. Al je heilige huisjes zul je met de grond gelijk moeten maken, want die staan je alleen maar in de weg. Je belangrijkste wapen is een absolute eerlijkheid, je bondgenoot de stem van je hart. Uiteindelijk zul je bij jezelf uitkomen en nog lang en gelukkig leven.


Mensen hebben geleerd dat pijn en verdriet, zorgen en problemen, angst en wanhoop nu eenmaal bij het leven horen. Die horen bij hun manier van leven en als je je daarvan wilt bevrijden moet je dus je leven veranderen. Alles wat in je hoofd zit is aangeleerd, alles kun je dus weer afleren. Durf naar jezelf te kijken en wees je eigen held!


Je hebt geen moeilijke en dikke boeken nodig, geen ingewikkelde woorden en begrippen, geen oefeningen, geen cursussen, geen leermeesters of goeroes. Je kunt het allemaal zelf als je maar vertrouwen hebt in jezelf. Eerlijkheid kost niets.De toestand in de wereld