Home

Het dagelijkse nieuws

Inhoud

Vrijheidsbeeld en Twintowers


Elke dag weer braken krant en televisie de symptomen van deze zieke maatschappij over de lezers en kijkers uit en mensen nemen er kennis van en gaan over tot de orde van de dag. Juichend over de prestaties en verontwaardigd over alle ellende en niet beseffend hoe die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn ventileren deskundigen schaamteloos hun meningen. Velen wijzen op zieke plekken die bestreden moeten worden, dragen oplossingen en wijzen schuldigen aan. Er moeten meer wetten komen en straffen moet zwaarder. Steeds meer macht om deze maatschappij die uit zijn voegen barst te beheersen, steeds hogere dijken om het water te beteugelen, steeds meer regels om de burger op zijn plaats te houden. Ingewikkelde mensen schrijven ingewikkelde stukken om ingewikkelde problemen op te op te lossen en de verwarring wordt alleen maar groter.
De mens en de natuur laten zich beteugelen, maar barsten overal uit hun kunstmatige harnas of kwijnen daarin weg. Zou het niet eindelijk tijd worden om het harnas te verwijderen?


Macht eindigt nooit door macht. Macht eindigt door liefde, dat is de eeuwige wet.Jorge Luis Borges