Home

Kleine kinderen


Inhoud

Indianenkinderen
Zij laten je zien wat je ooit was. Onbevangen, gaaf, spontaan, argeloos, natuurlijk, tevreden, zonder verleden en toekomst, niet gehinderd door enige kennis, eerlijk en schaamteloos. En kijk hoe ze verkreukeld worden in het proces wat mensen opvoeding noemen. Hoe ze verworden tot kinderachtige volwassenen, opgezadeld met het onverwerkte verleden van hun opvoeders. Oneerlijk, gevangen in hun overtuigingen, gedreven door hun willen, ontevreden, onvrij, onecht, tegenstrijdig, innerlijk verdeeld en verdwaald in deze zelfgeschapen krankzinnige maatschappij. Altijd zijn de kinderen het slachtoffer, overal gaan ze de dezelfde mist in waar hun ouders in zitten. Met de beste bedoelingen verdrijven zij hen uit hun kinderparadijs en zij beseffen niet wat zij doen. Het enige wat kinderen van hun ouders kunnen leren is hoe het niet moet. Maar naar hen wordt nooit geluisterd, terwijl zij het voorbeeld zijn van hoe de mens oorspronkelijk was en zou kunnen zijn.

Edgar Allan Poe