Home

Over Terug naar de Natuur

Inhoud

Insect
Het is een wonderlijke en nauwelijks geloofwaardige boodschap die deze site bevat. Altijd heb je gehoord dat er toch geen weg terug meer is, dat je nu eenmaal verder moet op de ingeslagen weg of je nu wilt of niet, dat vluchten niet meer kan, dat je hele leven een zoektocht is en dat je toch nooit zult vinden, dat het geen zin heeft om te vragen naar het waarom omdat je toch nooit antwoord krijgt, dat je jezelf en je god nooit kunt begrijpen omdat jezelf en je god ondoorgrondelijk zijn en dat je je daar maar bij neer moet leggen en moet proberen om er maar het beste van te maken. En dat heb je dus maar gedaan. Je bent een medespeler geworden in het spel waar je zelf de regels niet van bedacht hebt. Je hebt al zoveel littekens opgelopen, verdriet en pijn gehad, maar je dacht dat het niet anders kon. Kennelijk kan dat dus wel en is er toch een uitweg uit dit tranendal. Alles is al zo vaak gezegd maar er is nog nooit geluisterd.


Kleine kinderen