Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften

N i e u w s b r i e f   1 maart 2016


Toevoegingen:

In deze roerige tijden, waarin het blanke fort belaagd wordt door honderdduizenden vluchtelingen, muren en prikkeldraadversperringen aangelegd worden om ze buiten te houden, omdat "onze manier van leven, onze identiteit bedreigd wordt," waarbij de inwoners van het fort alleen maar wijzen op de "goede dingen" en gemakshalve de keerzijde van de medaille vergeten, de epidemieën van kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer, ADHD en consorten, 5,3 miljoen chronische zieken, een manier van leven waar dat de consequenties van zijn, moet dus beschermd worden, niet tegen mensen, maar tegen andere identiteiten, andere maskers, andere vooroordelen, andere wanen. Vrijheid van meningsuiting is niets anders dan de vrijheid om eigen vooroordelen te ventileren. Als mensen zeggen dat je elkaar in je waarden moet laten, bedoelen ze dus "in je wanen, vooroordelen laten." In een wereld waar bij elke manier van leven onherroepelijk vroeg of laat ter verklaring de dooddoener "evolutionair gezien" opduikt, oorzaken gevonden en schuldigen aangewezen worden, mensen op zoek zijn naar hun identiteit en zichzelf, en niet begrijpen dat die twee even strijdig met elkaar zijn als kennis en wijsheid, het is of-of en niet en-en, is dus meer dan ooit behoefte aan een ander geluid, het totaal andere, dat kan leiden tot een ander bewustzijn en dus een ander leven. Een gelukkig leven. Zo kunnen wij de aarde niet achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Alles is al zo vaak gezegd, maar er is nog nooit geluisterd.

De Eilanden der WijsheidDe Eilanden der Wijsheid, een satirisch avonturenverhaal van Alexander Moszkowski, waarin hij laat zien dat elk systeem, elke principe, elke filosofie, elke maatschappijvorm als die consequent doorgevoerd wordt onherroepelijk tot absurditeiten moet leiden, en alle groten der aarde dus in wezen dwazen zijn, of het nu de Boeddha, Plato, Kant, Rathenau of Vaihinger is.De Naakte VrouwDe Naakte Vrouw, een klein, eenvoudig verhaaltje van Anna Julia Wolff, dat misschien nog wel duidelijker aangeeft wat Plato met zijn Allegorie van de Grot bedoelt. Mensen zijn hun oorspronkelijke onbevangen blik kwijtgeraakt en zien de werkelijkheid niet, maar wat zij vinden van de werkelijkheid, wat Plato schaduwen noemt.

De Twijfels van OngelovigenDe Twijfels van Ongelovigen, een vernuftige satirische aanval op het geïnstitutionaliseerde christendom, onder het motto: "De wereld is verdeeld in twee soorten mensen… de ene heeft verstand maar geen godsdienst; de andere heeft een godsdienst maar geen verstand." (Ahmed Abou-lola Ben Soliman, 973-1057)


Vragen over Wonderen - VoltaireVragen over Wonderen, een anoniem satirisch antwoord op het antwoord van de Zwitserse theoloog David Claparède, op de derde brief van de Lettres écrites de la montagne van Jean-Jacques Rousseau. Achteraf bleek het geschreven door Voltaire.


Met vriendelijke groet,
Redactie verbodengeschriften.nl


Aan- en afmelden voor de Nieuwsbrief


Facebook  Twitter  LinkedIn