Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften
N I E U W S B R I E F   06-12-2017

Toevoegingen:

Eureka Een Prozagedicht door Edgar Allan Poe Eureka Een Prozagedicht door Edgar Allan Poe is slechts een klein gedeelte van het laatste werk van Edgar Allan Poe, dat hij zelf als zijn meesterwerk beschouwde. Door de spirituele worsteling naar de oorspronkelijke eenheid, naar de eenwording met het Al, je bewust worden van de altijd al bestaande eenheid met God, of de natuur, waarbij "de eigen identiteit zal opgaan in het algemene bewustzijn, dat de Mens, terwijl hij bijna onmerkbaar ophoudt zich Mens te voelen, ten slotte dat ontzaglijk triomfantelijke moment zal bereiken, waar hij zijn bestaan zal herkennen als dat van Jahwe."

VoltaireIn 1755 vond de grote aardbeving van Lissabon plaats. De aardbeving rakelde voor filosofen en theologen opnieuw het oude probleem op van de theodicee: hoe kan een almachtige en goede God een zo enorme ramp als de aardbeving van Lissabon toelaten? Waarom had de aardbeving de hoofdstad getroffen van een streng katholiek land, dat druk bezig was met de verbreiding van het christendom in de wereld? En waarom gebeurde dat juist op de feestdag van Allerheiligen? En waarom waren talrijke kerken ten offer gevallen aan de aardbeving, maar was uitgerekend de armenwijk en hoerenbuurt van Lissabon, de Alfama, gespaard gebleven? Voltaire schreef naar aanleiding daarvan Gedicht over de ramp van Lissabon. Jean-Jacques Rousseau dient hem van repliek in de Brief over de Voorzienigheid.

Edgar Allan Poe - Openbaring onder hypnoseIn 1844, vijf jaar voor zijn raadselachtige dood schreef Edgar Allan Poe Openbaring onder hypnose. Het is een aarzelende kosmogonie en kosmologie, een vingeroefening en aanloop naar wat hijzelf als zijn meesterwerk zag, zijn een jaar voor zijn dood verschenen laatste publicatie, Eureka. Dit verhaal over een hypnose is het raamwerk, dat hij opvult met een mengsel van mystieke en metafysisch idealistische gedachten over leven, materie en God.

Ludwig Tieck - Het Laatste OordeelLudwig Tieck schrijft een geestige satire op het gangbare Laatste Oordeel en laat daarmee zien wat voor bizar idee het is: Het Laatste Oordeel. Franz Kafka schreef ooit : "wij noemen het Laatste Oordeel alleen zo vanwege ons begrip van tijd, eigenlijk is het standrecht," met andere woorden: het zogenaamde Laatste Oordeel is een rechtbank die onafgebroken zitting houdt en elke daad en elke gedachte van ieder mens beoordeelt. En schrijft hij verder: "wij zijn niet alleen zondig omdat we gegeten hebben van de Boom der Kennis (ook hij vergeet dat ‘van Goed en Kwaad’), maar ook omdat we nog niet gegeten hebben van de Boom des Levens. De toestand waarin we ons bevinden is zondig, onafhankelijk van schuld."

Kurd Laßwitz - De Universele BibliotheekOver De Universele Bibliotheek. In 1904 schrijft Kurd Laßwitz in Die Universalbibliothek: "met letters kan alles weergegeven worden wat de mensheid ooit nagelaten kan worden aan historische wederwaardigheden, wetenschappelijke kennis, dichterlijke kracht en wijsheidsleren." Dat levert een bibliotheek op met aantal van 1 met 18 nullen aan boeken. Alexander Moszkowski werkt dat vijftien jaar later uit in Das Buch der Bücher en schrijft: "er bestaat een boek dat ons uitsluitsel geeft over de laatste geheimen van alle menselijke strijd, over alle gevolgen en alle vormen, tot in de vroegste tijden" en Jorge Luis Borges neemt het idee over, aanvankelijk in zijn kort verhaal The Total Library uit 1938, en werkt het uit en vervolmaakt het in The Library of Babel in 1941.

Yzur - door Leopoldo Lugones"Apen praten niet omdat wij ze anders aan het werk zouden zetten," schrijft Lugones in deze parabel Yzur, maar onbedoeld is dat misschien de veelzeggendste uitspraak uit dit stuk. Wij hebben dus helaas leren praten, omdat de volwassenen een wereld gecreëerd hebben, waarin praten een primaire behoefte is geworden, niet voor het leven, maar om mee te kunnen doen in een leugenachtige wereld, om een spel mee te kunnen spelen dat alleen maar verliezers kent, om het masker dat tegenwoordig identiteit heet en waarachter en waarmee de mens zijn rol speelt, te construeren en in stand te houden.

StirnerStirner, de Wijsneus. Inleiding bij: De enige en zijn eigendom - Wolfi Landstreicher. Uitgebreid van 6 naar 12 pagina's.


René Chaughi (pseudoniem: Henri Gauche)De militante anarchist (overigens een contradictio in terminis) René Chaughi publiceerde in 1912 De Drie Handlangers, een felle aanklacht tegen militarisme, kerk en justitie, de moordenaars, de regenmakers en de vonnissers. Het moge duidelijk zijn dat alle drie de instituties onverenigbaar zijn met de strekking van de Bergrede, met de andere wang toekeren, je vijanden liefhebben en niet oordelen. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Percy Bysshe ShelleyIn 1812 werd de uitgever en boekverkoper Daniel Isaac Eaton berecht in de Old Baily omdat hij Thomas Paine’s De eeuw der Rede had uitgegeven. Eerder, in 1793 was hij al veroordeeld voor het publiceren van diens De rechten van de mens. Naar aanleiding van de rechtszaak in 1812 schreef de toen 19-jarige Percy Bysshe Shelley deze open brief aan de Procureur Generaal: Over Godslastering.


Verder:

Enkele Epub documenten die om technische reden ontbraken zijn alsnog toegevoegd.

Met vriendelijke groet,
Redactie verbodengeschriften.nlAan- en afmelden voor de Nieuwsbrief

Facebook  Twitter  LinkedIn