Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften

N i e u w s b r i e f   15 november 2017


Toevoegingen:

Elbert HubbardVan de individualistisch anarchist Elbert Hubbard het stuk Jezus was een anarchist. Hij schrijft: "De ware Anarchist heeft een hekel aan elke beïnvloeding, behalve die door liefde en rede" en "De wijze manier om goed te doen voor de mensheid is je met je eigen zaken bemoeien en zodoende andere mensen de gelegenheid te geven dat ook te doen." En zijn conclusie is: "Nooit zal het Duizendjarig Vrederijk aanbreken, tenzij regeringen ophouden met regeren en de bemoeial zijn bezigheden staakt."


Christoph Martin WielandVan Christoph Martin Wieland De reis van de priester Abulfauaris naar de binnenlanden van Afrika een satire op zending en missie, die de wilden uit hun paradijselijke onwetendheid halen en hen opzadelen met Westerse "verworvenheden."Havelock EllisMescaline, een nieuw kunstmatig Paradijs van Havelock Ellis uit 1898. Een van de eerste verslagen van door mescaline teweeggebrachte hallucinaties, dat paradijselijke visioenen geeft, maar zoals de schrijver zegt, wel kunstmatige. Hij eindigt met: "In ieder geval kan gesteld worden dat een of twee keer meedoen met een mescaline-ceremonie voor een gezond mens niet alleen een onvergetelijke verrukking is, maar ook een leerzame ervaring van een niet geringe waarde."

Christoph Martin WielandOok van Wieland Filosofie, als levenskunst en geneeskunst voor de ziel, dat in deze tijd waarin mensen op zoek zijn naar zichzelf of het tegenovergestelde, naar hun identiteit, en levenskunst een hot item is, een aardig beknopt en helder tegenwicht biedt. Wieland schrijft: "de Natuur is de beste gids voor het leven, wat vermoedelijk zoveel wil zeggen dat ze ons het best laat zien, hoe wij ons in dit aardse leven kunnen redden..... we kunnen geen enkele fout begaan, als we ons door haar laten leiden..... eer de Natuur, die haar kinderen langs de kortste weg naar een gelukzalig leven leidt." Ach, eigenlijk is het vreselijk eenvoudig!

MoszkowskiMoszkowski De Überdieren is een verslag van een dierencongres, waarin de belangrijkste vraag niet is hoe de dieren zich voort moeten planten, maar hoe ze zich naar de oproep van Nietzsche opwaarts kunnen planten en Überdieren kunnen worden. De uil trekt ten slotte de conclusie: "dat hoeven wij niet. Over deze vraag moet de mens zijn hoofd maar breken. En als hij erin geslaagd is een Übermens te fokken, zal die pas toegeven dat er geen onderdieren zijn."

StirnerStirner, de Wijsneus geschreven naar aanleiding van de nieuwe Engelse vertaling van Stirners Der Einzige und sein Eigenthum, de tweede sinds 1907! Geschreven door Wolfi Landstreicher, die zoals iedereen die iets echt controversieels te vertellen heeft, dat natuurlijk onder pseudoniem doet. "Stirner was al tot de stellige conclusie gekomen dat filosofie een grap was, die door haar verspreiders veel te serieus werd genomen, kletskoek waarmee alleen de draak dient gestoken te worden," schrijft hij.

Mark TwainDe geestige satire Hoe ik gewetenloos werd van Mark Twain. Hoe de hoofdpersoon het gevecht aangaat met zijn vleesgeworden geweten en dat vermoordt. "Eindelijk en voor altijd was mijn Geweten de pijp uit! Ik was een vrij man!" Het laat je achter met de vraag tot welk formaat je eigen geweten inmiddels is gekrompen.

Dirk Christiaan HesselingDe eerste complete Nederlandse vertaling van de Diatriben of De Kolleges van Epictetus, uit 1931 van de hand van de taalkundige Prof. Dirk Christiaan Hesseling, die weliswaar o.a. "Het Negerhollands der Deense Antillen. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandse taal in Amerika," publiceerde, maar alleen een Duitse Wikipediapagina heeft. Het bekendste werk van Epictetus is zijn Encheiridion of Handboekje, dat een uittreksel is van de dit boek. Het is een fraaie, tekstgetrouwe vertaling, die o.i. geen hertaling behoefde.

De Russische sekte der Doechoboren - proefschrift van Pavel Opršal, uit 1967De Russische sekte der Doechoboren is het proefschrift van Pavel Opršal, uit 1967. Hij geeft daarin een historisch overzicht van de laatste christelijke sekte die begreep dat vooruitgang steeds verder weg leidt van wat met de boodschap van het evangelie bedoeld wordt. "De Doechoboren beschouwden zich als het uitverkoren volk, dat het Koninkrijk Gods op aarde moest vestigen. Ze verkondigden de terugkeer naar God en de natuur en verwierpen elke vorm van civilisatie. "De mens heeft ook geen kleding nodig en kan naakt lopen. Het is geen schande en men zou er geleidelijk aan wennen." Opršal laat zien hoe de Doechoboren steeds meer zwichten voor de zogenaamde verworvenheden van de Westerse cultuur, steeds meer compromissen sluiten. De Doechoboren die naar Canada emigreerden waren nog slechts een zwakke afspiegeling van de oorspronkelijke religieus-pacifistische, christen-anarchistische sekte. Hun geassimileerde nazaten in Canada koesteren nog slechts een geïdealiseerd verleden.

Met vriendelijke groet,
Redactie verbodengeschriften.nl


Aan- en afmelden voor de Nieuwsbrief


Facebook  Twitter  LinkedIn