Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften

N i e u w s b r i e f   26 augustus 2016


Toevoegingen:

James Thomson BVIn één document drie nieuwe stukken van James Thomson BV. ,

1. Voorstellen voor de snelle uitroeiing van alle kwaad en leed. Thomson schrijft in deze satire, die dus een kern van waarheid bevat, "In feite is mijn plan niets anders dan een verbeterd christendom" en "echte christenen zullen zien dat dit nieuwe essay in wezen hun eigen Evangelie is," en "Ken jezelf en zie hoe onvolmaakt je bent. Dus vervolmaak jezelf. Uiteindelijk ken je dan jezelf en zie je hoe volmaakt je bent en dan zal die bewuste volmaaktheid je gelukzaligheid zijn."

2. In het woud van ons verleden. Een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg! En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven? En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet? En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?"

3. Het enige wat gedaan hoeft te worden, dat als volgt begint: "Als ik met een vroom plezier de tegenwoordige wereld van de christenheid gadesla, en overal zie dat de ware gelovigen hun naasten liefhebben als zichzelf en vooral dol zijn op hun vijanden; dat niemand van hen zich om de dag van morgen bekommert, over wat hij zal eten of wat hij zal drinken, of waarmee hij zich zal kleden; dat alle zielenherders en hun kudden proberen elkaar de loef af te steken als het gaat om voor zichzelf geen schatten te verzamelen op aarde, waar mot en roest ze aanvreten en waar dieven inbreken en stelen, en iedereen zo hevig verlangt om zijn aardse tabernakel te verlaten en eigenaar te worden van een hemelse woning, als ik merk dat het geloof even alomtegenwoordig is als de lucht en naastenliefde even gewoon als koud water, dan vraag ik me soms af hoe het komt dat er nog steeds ketters en ongelovigen zijn en verbaast het me dat het Nieuwe Jeruzalem nog niet is neergedaald en hoop ik dat de Times van morgenochtend (die dan omgedoopt is in De Eeuwigheid) de inhuldiging aankondigt van het Duizendjarig Rijk." En Thomson komt tot de conclusie: "Voor goede protestanten is het dus zeker beter om helemaal geen kinderen te hebben."

Verder zijn van de aan verbodengeschriften.nl gelieerde website www.eenhemelopaarde.nl de pagina's aantekeningen-1.html tot en met aantekeningen-6.html verplaatst naar verbodengeschriften.nl

Tot slot nog een paar opmerkingen over de aardbeving van afgelopen woensdag in Italië. Op 1 november 1755 wordt Lissabon getroffen door een enorme aardbeving, waarbij 100.000 mensen (1 op de drie inwoners) omkwamen en het grootste deel van de stad werd vernietigd. Het epicentrum van de beving lag 200 km ver in de Atlantische oceaan en werd gevolgd door een enorme tsunami, die wat nog overeind stond vernietigde. Het jaar daarop schreef Voltaire zijn Poème sur le désastre de Lisbonne, waarin hij zich fel keert tegen de mensen die zeggen dat het Gods wraak was en de slachtoffers gestraft werden voor hun misdaden. Jean-Jacques Rousseau dient hem van repliek in zijn Brief over de Voorzienigheid. Daarin schrijft hij: "Om op uw onderwerp Lissabon terug te komen: u bent het toch met mij eens, dat die vijfduizend huizen van zes en zeven verdiepingen niet door de natuur bij elkaar zijn gebracht, en als de inwoners van die grote stad gelijkmatiger verspreid en eenvoudiger gehuisvest waren geweest, de verwoesting veel geringer zou zijn geweest, en misschien wel helemaal niet had plaatsgevonden. Zij zouden allemaal bij de eerste schok zijn gevlucht, en de volgende dag zou men hen hebben aangetroffen op twintig mijl van de stad, even gelukkig alsof er niets was gebeurd. Maar zij moesten blijven om te babbelen te midden van de puinhopen, moesten zichzelf blootstellen aan nieuwe schokken, omdat wat ze hadden achtergelaten meer waard was dan wat ze mee hadden genomen. Hoeveel ongelukkigen zijn in die ramp omgekomen, omdat de een zijn bezittingen wilde redden, de ander zijn papieren en de derde zijn geld?" Het komt uiteindelijk neer op de vraag naar het kwaad, hoe is alle menselijke ellende te rijmen met een algoede, alwetende en almachtige God.

Zegt hij daarmee dat het Gods straf is? Nee, maar wel dat de mens zich die ellende zelf aandoet. Nooit heeft de mensheid iets geleerd van aardbevingen of andere natuurrampen. In plaats van hun manier van leven dus ook het wonen in huizen ter discussie te stellen, bouwen ze rustig hun steden en dorpen weer op, maar dan 'aardbevingbestendig', verhogen hun kunstmatige dijken, om een kunstmatige manier van leven te kunnen voortzetten. Waarschuwing na waarschuwing, maar de mens blijft horende doof en ziende blind.

In zijn Voetnoot in de Volkskrant van vandaag schrijft Arnon Grunberg naar aanleiding van de aardbeving in Italië: "Is God een terrorist? Men leze Candide van Voltaire."

Candide of het optimisme verscheen in 1759 en is een reactie op Leibniz’ theodicee en zijn best mogelijke wereld, en natuurlijk ook op het optimisme van Jean-Jacques Rousseau, in de figuur van Pangloss. Het is een litanie van ellende, bedrog, leugens, rampen, moord en doodslag, slavernij enz. Tot slot vindt Candide niet de waarheid, maar een compromis: doe gewoon je werk, want daar blijf je gezond bij en het behoedt je voor allerhande narigheid.  Leef in vrede met elkaar en denk niet dat je sterker bent dan het lot of dat je de diepste zin der dingen kunt begrijpen. Misschien moet Grunberg ook een keer Rousseau lezen.

Met vriendelijke groet,
Redactie verbodengeschriften.nl


Aan- en afmelden voor de Nieuwsbrief


Facebook  Twitter  LinkedIn