Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften
  Klokkenluiders op weg naar de Brandstapel | Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften  

Over deze site

Op het eerste oog lijkt dit niet meer dan een verzameling van controversiële en rebelse boeken en geschriften uit Oost en West, maar het is meer dan dat. Er zit een duidelijke boodschap in.

In deze barre tijden, waarin klimaatverandering met daarmee gepaarde natuurrampen, vluchtelingencrises, gewapende conflicten, een nieuwe Koude Oorlog, toenemende kloof tussen arm en rijk, een niet te stoppen robotisering, cybercriminaliteit, drugsproblemen en nog tientallen andere overduidelijk onoplosbare problemen, zijn er nog steeds mensen die, dus ziende blind, over vooruitgang durven te spreken. Deze onrechtvaardige ontspoorde wereld, die de mensen zelf niet willen begrijpen, is niet uit te leggen aan onze kinderen, laat staan dat we ze kunnen beschermen tegen de boze buitenwereld. En nog minder dat wij, de volwassenen, niet alles in het werk stellen om een eind te maken aan alle onrecht, maar liegend en onszelf en elkaar bedriegend - immers de leugen is het smeermiddel van onze communicatie - alleen hun eigen gelijk proberen te halen. Omdat de volwassene de boze buitenwereld binnengehaald heeft kan hij zijn kinderen ook niet meer daartegen beschermen. Hij past ze aan zijn eigen gestoorde wereld en zoals Erich Mühsam dat verwoordde: sich fügen heisst lügen, aanpassen betekent liegen.

Deze tijd waarin vage begrippen als identiteit en geaardheid, wapens zijn geworden om het eigen gedrag goed proberen te praten en het eigen gelijk te behalen, schreeuwt om verandering, om een ander bewustzijn, een andere manier om tegen onszelf, de ander en de wereld aan te kijken, een andere manier waarop we met elkaar omgaan, met elkaar communiceren. Deze tijd schreeuwt om eerlijkheid en rechtvaardigheid. Er is behoefte aan een ander verhaal, een Groot Verhaal, het totaal andere.

Zon door de bomen

Daarover gaat deze website. Zoals de olifant in de porseleinkast, wordt hier geen enkel taboe ontzien, geen vooroordeel gespaard, geen vanzelfsprekendheid niet ontzenuwd, geen mening niet doorgeprikt. En toch staat er niets nieuws en is alles al vele malen gezegd, maar nu generaties zachte heelmeesters achter een façade van schone schijn, stinkende wonden, rotting en bederf, ziekten en ellende teweeggebracht hebben en in stand houden, is het hoog tijd om de beuk erin te gooien.

De mensen leven in een omgekeerde wereld, die zij geconstrueerd hebben en in stand houden door middel van hun zelfbedachte theorieën, waarin teruggang vooruitgang heet, kennis wijsheid en ingewikkeld ontwikkeld. Twee belangrijke steunpilaren van deze maatschappij, waarmee alle breinen vergiftigd zijn, zijn de oerknal en de evolutietheorie en de christelijke scheppingstheorie compleet met een persoonlijke God. Het is de gekleurde bril, het paradigma waardoor de werkelijkheid bekeken en verklaard wordt, vanuit evolutionair perspectief, evolutionair gezien, gezien door de evolutionaire biologie, psychologie, geneeskunde, ethiek, antropologie, economie, enz. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn evolutie-deskundigen boven komen drijven, die al dan niet op verzoek van achter hun evolutionaire bril hun "licht" laten schijnen en aan de hand daarvan excuses kunnen leveren voor welk afwijkend gedrag dan ook. Het grote excuus, de schaamlap voor alles wat niet deugt! Het laatste paradigma is geen paradigma, maar een helder en onbevooroordeeld zien.

Wat verder ter sprake komt:

Dat gezond eten flauwekul is. Je kunt alleen gezond leven en dan kun je alles eten.

Dat ziekten een oorzaak zouden hebben, in plaats van een betekenis. Dat aan alle ziekten, ook Alzheimer, een communicatieprobleem ten grondslag ligt. Het is de beheksing van het verstand door de taal.

Dat mensen denken dat ze hun identiteit zijn, terwijl dat alleen het masker is om dit bizarre spel mee te kunnen spelen. Als iemand zegt dat hij zichzelf is, bedoelt hij daarmee dat hij zich identificeert met alles wat hij aangeleerd heeft, terwijl jezelf zijn betekent mens zijn. Alles wat aangeleerd is kan ook weer afgeleerd worden.

Dat geaardheid ook aangeleerd gedrag is en het libido een cultuurartefact. En dat je daar los van kunt komen. Het mooist verwoord in het Evangelie van Thomas, logion 22: Je bereikt gelukzaligheid, wordt weer mens "als je het mannelijke en het vrouwelijke één maakt, zodat het mannelijke niet mannelijke en het vrouwelijke niet vrouwelijk is" met andere woorden: weer mens worden betekent je ontdoen van alles wat je je eigen hebt gemaakt van de cultuurbepaalde mannen- en of vrouwenrol.

Dat de enige ware hulpverlener , de hulpverlener is die zichzelf overbodig maakt en voor al die andere is het middel doel geworden, de weg de bestemming. Dat de geneeskunde en andere hulpverlening heilloos zijn voor de mensheid.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het afschuwelijk is wat er allemaal op deze website staat, confronterend, voor anderen lachwekkend, bizar, achterhaald, onvoorstelbaar, maar het is allemaal waar. De waarheid is stuitend, maar wel bevrijdend.

In feite is het een uitwerking van en commentaar op de echte Gulden Regel, de zogenaamde negatieve, "wat gij niet wilt, enz." De positieve versie is een rampzalige omkering, die geleid heeft tot de wereld waarin we nu leven. De website behelst dus de boodschap van Lao Tze, de Boeddha en de evangeliën, vertaald naar het heden. De weg naar het ware leven in het hier en nu. Radicaal, absoluut en afschrikwekkend.

Verder zijn wij van mening dat het leven en de aarde te belangrijk zijn om ze aan ruziënde volwassenen, aan sterke mannen, over te laten.

Leestip: een aardig overzicht geven: Wat het niet is en
Brieven deel 8 en het meest ontmaskerend: Brief aan de kinderen